Financiele diensten

Bij Ons kunt u zelf online boekingen verrichten. U kunt ook alles overlaten aan de experts bij Aria boekhouding & Administratiekantoor, zij voeren dan al uw boekingen in. Het enige wat u moet doen is het aanleveren van alle stukken die nodig zijn voor uw administratie.
Boekhouding & Administratie

 • Verzorgen van financiële administraties en tevens ondersteuning verlenen aan de financiële afdeling van een onderneming voor een all-in tarief.

 • Verzorgen van alle noodzakelijke aangiften zoals omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en uiteraard ook aangifte inkomstenbelasting.

Loonadministratie

Op basis van de door u aangeleverde gegevens van uw werknemers zal door Aria Boekhouding de salarisadministratie worden verwerkt. Per aangiftetijdvak zal door ons de aangifte loonheffing worden verzorgd.

Overige werkzaamheden met betrekking tot salarisadministratie zijn onder andere:

 • Berekenen van salarissen en het verzorgen van loonstroken en jaaropgave(s);

 • In- en uitdienst meldingen aan de diverse instanties (Belastingdienst, pensioenfonds en eventueel Arbo-diensten);

 • Ziekte- en herstelmeldingen;

 • Proforma berekeningen uitvoeren;

 • Opstellen van arbeidscontracten;

 • Afhandelen (voorschot) nota’s pensioenfonds;

 • Vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht

Samenstellen Jaarrekeningen

Voor samenstellen van Jaarrekeningen is de nodige deskundigheid vereist. Onze Accountants en Fiscalisten in Aria Boekhouding Groep zorgen ervoor dat u jaarlijks gespecificeerd en indien gewenst uitgesplitst naar productgroep een overzicht krijgt van de financiële situatie van uw onderneming.

 • Eenmanszaak /  ZZP’er

 • V.o.F. (Vennootschap onder Firma)

 • B.V. (Besloten Vennootschap)

Periodieke rapportage

Voor samenstellen van Jaarrekeningen is de nodige deskundigheid vereist. Onze Accountants en Fiscalisten in Aria Boekhouding Groep zorgen ervoor dat u jaarlijks gespecificeerd en indien gewenst uitgesplitst naar productgroep een overzicht krijgt van de financiële situatie van uw onderneming.

 • Eenmanszaak /  ZZP’er

 • V.o.F. (Vennootschap onder Firma)

 • B.V. (Besloten Vennootschap)

Debiteurenbeheer

Veel ondernemers maken vaak weinig werk voor het op tijd innen van facturen. Daarom verdient debiteurenbeheer meer aandacht voor veel ondernemingen.

 • Betalen uw klanten hun facturen vaak te laat

 • Moet u vaak maatregelen nemen tegen wanbetalers

 • Denkt u vaak om incassobureau of advocaat in te schakelen

Hierbij zal Aria Boekhouding u helpen met het inperken van risico’s.

  Aria Solutions

  Boekhouding
  Zakelijk advies
  Belastingen

  ADDRESS

  Parallelweg 128, a23
  1948 NN Beverwijk

  PHONE

  +31 (0) 61 020 2071

  EMAIL

  info@ariasolutions.nl